ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Maïs onderzaaien

Voor de reguliere maïspercelen geldt dat er een keus gemaakt moet worden uit:

- Oogsten maïs voor 1 oktober.
- Toepassen onderzaai tijdens de teelt.

Voor onderzaai op het landbouwbedrijf heeft De Samenwerking BV de beschikking over een machine die, na de chemische onkruidbestrijding, vanggewas onder kan zaaien en lichtelijk kan inwerken. Kenmerken van de machine zijn; minimale gewasschade en de machine kan boven het gewas worden uitgeheven. Met deze machine kan vlot gewerkt worden.

Voor actuele regelgeving verwijzen wij u naar de site van RVO voor de actuele regels. Klik hier:

 Lees hier het keuzeschema en de mogelijkheden van onderzaaimengsels

 

  • IMG_0006-min-1024x768
  • IMG_0013-min-1024x768
  • IMG_0019-min-806x1075
  • IMG_0028-min-806x1075
  • Onderzaai-1
  • Onderzaai-2
  • Onderzaai-3
  • Onderzaai-4
  • Onderzaai-5