ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Precisielandbouw bij De Samenwerking BV

In de hedendaagse landbouw is het van essentiel belang om méér en betere opbrengsten van het eigen bedrijf te behalen met een hogere kwaliteit.

De basis hiervoor is een goede en juiste bemesting, bodembehandeling en onkruidbestrijding. Aangezien er steeds minder bemest mag worden, is het noodzakelijk om te werken met een hoge nauwkeurigheid onder alle omstandigheden. Precisielandbouw komt hierbij steeds centraler te staan met tot doel het verzorgen van de exacte hoeveelheid nutriënten op de juiste plaats met een minimale overlap. Kortom het beperken van verliezen in de landbouw in de vorm van energie en hulpstoffen als meststoffen, zaden en gewasbeschermingsmiddelen te combineren met gewenste hogere opbrengsten. Daarnaast speelt een verminderende milieubelasting, biodiversiteit en mogelijkheden om dynamisch te kunnen werken een belangrijke rol.

De Samenwerking BV is zich ter dege bewust van deze ontwikkelingen en heeft de afgelopen jaren dan ook flink geïnvesteerd in GPS toepassingen. Doel is om de landbouw duurzamer en rendabeler te maken. Hiervoor worden drones, digitale kaarten en sensoren ingezet en wordt gewerkt met exacte RTK-GPS toepassingen in de dienstverlening.
De Samenwerking BV heeft ook diverse standaard praktische beperkingen op het gebied van RTK-GPS aansturing laten aanpassen op machines. Op deze manier werkt het bedrijf met een aantal unieke systemen die werken in de praktijk en die een hogere nauwkeurigheid hebben.  De Samenwerking BV heeft alle GPS-systemen laten ombouwen om de gewenste hoge nauwkeurigheid met een variabele afgifte in de rijrichting te kunnen garanderen. Waar standaard GPS-systemen hun beperkingen hebben, gaan wij verder. Uniek!!

Ook het werken met en creeëren van taakkaarten en zaaikaarten behoren tot de mogelijkheden.
Het in kaart brengen van de gesteldheid en toestand van de bodem en van de gewassen kunnen wij voor u organiseren. Deze kaarten dienen als basis voor het maken van plaatsspecifieke karteringen en daaraan gekoppelde taakkaarten voor plaatsspecifiek werken. Voor de dataverwerking heeft De Samenwerking BV software in eigen beheer.

 "De Samenwerking BV, uw partner voor een nauwkeurig en
duurzaam gerichte landbouw
"


Toepassingen van precisielandbouw bij De Samenwerking BV:

 Taakkaart De Samenwerking BV 3 Taakkaarten en dataverwerking CfBus9XVAAA 4Uz
Bodemscan
 IMG-20160629-WA0005 Drone  GPS-opzet-2
Project Grass4Farming
Smart Farming en precisielandbouw in de praktijk
       
       
Vicon GEOspread 28 

Kunstmeststrooien;
Uniek > variabel bemesten
in de rijrichting 

 sleepslang1-1 Sleepslangbemesten;
 Sectie-bemesten-exact

Sectie-gestuurde precisie-bemester;


Uniek > variabel bemesten op gift en sectieafsluiting in
de rijrichting

 Rijenbemesting-1 Drijfmestrijenbemesting en maiszaaienUniek > Sectie-aansturing mest en maiszaad
 

 

   
 Ankal bekalken 3 Bekalken  IMG 0508 Verstrooien vaste mest / compost
       
Maiszaaien Vaderstad 1-2   Maïszaaien  Swincosem-1  Zaaien gras en granen
 Plant-specifiek-spuiten-2 Plant-specifieke bestrijding ridderzuring  landmeetkunde-1  Landmeetkunde
   
   
       

 

Nieuws loonbedrijf

IMG-20231027-WA0007

Onderhoud watergangen

15 november 2023

Al geruime tijd is De Samenwerking BV bezig met grootse inzet om het herfstonderhoud uit te voeren aan watergangen.

Lees meer...