ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Taakkaart De Samenwerking BV 4

Grass4Farming

In samenwerking met loonbedrijf Thijssen, Hogeschool Van Hall Larenstein, WUR Wageningen, Kverneland Group en Agrifirm Plant neemt De Samenwerking BV deel aan een project Grass4Farming bij melkveehouderij Kroes in Katlijk. Toepassing van SmartFarming en precisielandbouw in de praktijk.

Vanaf 2016 wordt gedurende het grasseizoen de gewasopbrengst en kwaliteit aan eiwit in het gras getracht te verhogen door toepassingen van precisielandbouw. Dit op basis van de verkregen kaarten van drones, opbrengstsensoren en bodemscans. De drone van loonbedrijf Thijssen brengt snel en gedetailleerd groei- en opbrengstverschillen in beeld. Ook de opbrengstbepaling met sensoren geven een goed beeld van de drogestof-opbrengsten.

De kaarten worden door De Samenwerking BV in eigen beheer met de computer omgezet in taakkaarten per perceel en de taakkaarten worden gekoppeld aan het juiste plaatsspecifieke bemestingsadvies van Agrifirm per perceel.

De taakkaarten worden vervolgens ingelezen in de boordcomputer van de tractor met kunstmeststrooier. Op basis van de taakkaarten kan er plaatsspecifiek met een variabele dosering worden bemest. Dynamisch bemesten. Op deze manier kan er op basis van een absolute stikstofgift worden gewerkt. De Samenwerking BV werkt met een RTK-GPS systeem waarbij een variabele dosering met taakkaarten wordt afgelezen in de rijrichting. Dit is zeer uniek en zorgt voor een hoge nauwkeurigheid.

De Samenwerking BV heeft hiermee afgelopen jaar een exactheid weten te bereiken van 2kg kunstmest per ha. Dit op basis van het verschil in gift zoals vooraf bepaald in de taakaarten en de werkelijke gestrooide hoeveelheden kunstmest. Dit is een zeer goed resultaat.

Kortom het verzorgen van de exacte hoeveelheid nutriënten op de juiste gewenste plaats en zonder overlap. Geen verliezen van dure kunstmest en opbrengstpotentie van het gewas tot doel.

De ervaringen en resultaten van melkveehouderij Kroes in 2016 zijn te lezen in het blad Veeteelt en op de site.

Tevens kunt u hier vinden welke vormen van precisielandbouw bij De Samenwerking BV worden toegepast

  

 • IMG-20160629-WA0005
 • IMG-20160704-WA0006
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_1
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_2
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_3
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_4
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_5
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_6
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_7
 • Taakkaart_De_Samenwerking_BV_8
 • Veeteelt-1

Nieuws loonbedrijf

Mest-3

Mestseizoen 2024

16 februari 2024

Het drijfmestseizoen van 2024 is vandaag van start gegaan op het grasland.

Lees meer...